Podręczniki

Przygotowane podręczniki, zeszyty edukacyjne i egzaminacyjne powstały w wyniku realizacji projektu badawczo – wdrożeniowego Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego realizowanego od połowy 2022 roku, w ramach którego podjęte zostały działania edukacyjne wspomagające naukę języka polskiego dla Cudzoziemców, w pierwszym etapie przede wszystkim obywateli Ukrainy, w tym opracowania innowacyjnych materiałów i ścieżek dydaktycznych – z wykorzystaniem wiedzy o historii, kulturze i geografii Warszawy w kontekście kultury polskiej i europejskiej.

1. Zestawy zadań Cześć! Warszawa po polsku (wybór ćwiczeń)

Zestawy zadań Cześć! Warszawa po polsku (B1) stanowią ważny element większego varsavianistycznego projektu edukacyjnego prowadzonego przez Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego. Podobnie jak w aplikacji Graj w polski, współopracowanej przez autorkę ćwiczeń, podstawą zadań, testów certyfikacyjnych staje się literacka, historyczna i kulturowa przestrzeń Warszawy. Główną funkcją zestawów zadań jest pomoc w przygotowaniu kandydatów do zdania egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Zestawy zadań Cześć! Warszawa po polsku (B1) są adresowane zarówno do osób dorosłych samodzielnie przygotowujących się do certyfikatu z języka polskiego na poziomie B1, jak i tych, które uczą się do egzaminu w ramach kursu. Zostały opracowane zgodnie z wymaganiami polskiego systemu certyfikacji w wersji dla dorosłych. Oczywiście mogą być przydatne również dla starszych uczniów i studentów (choć zadania egzaminacyjne dla tej grupy odbiorców różnią się nieco treścią i formą graficzną). Zbiór składa się z czterech testów na poziomie B1 obejmujących następujące kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, poprawność gramatyczna, pisanie, mówienie. Wszystkie zadania zostały przetestowane w grupie kilkudziesięciu kursantów różnej narodowości – serdecznie dziękuję im za wszelkie uwagi. Tytuły testów nie są przypadkowe – ich źródłem są znane warszawskie legendy. Również nieprzypadkowy jest wybór tras spacerów po centrum miasta. Spacerów, podczas których można zobaczyć miejsca ważne i często symboliczne dla mieszkańców stolicy – takie, które z dumą pokazujemy naszym gościom.

Mam oczywiście świadomość, że dla cudzoziemców podstawowe znaczenie ma zdobycie umiejętności językowych pozwalających na coraz lepszą, sprawniejszą komunikację. Towarzyszy mi jednak też przekonanie, że kontekst kulturowy i cywilizacyjny jest istotny w pracy dydaktycznej. Jeśli coś nam się podoba, budzi zainteresowanie, naturalna staje się chęć poznania tego lepiej. A poza tym, cóż – jestem warszawianką, zakochaną w mieście, które od zawsze jest moje. I pragnę się tym uczuciem dzielić, zwłaszcza z tymi, którzy chcą związać swoje losy z Warszawą.

Dorota Paszyńska

2. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym.

Przygotowywany przez Centrum Badań nad Kulturą Warszawy, w ramach projektów Urzędu Miasta finansowanych przez UNICEF, podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców o roboczym tytule „Rozmawiam w Warszawie” przeznaczony w pierwszej kolejności dla Ukraińców, stara się realizować dwa cele. W pięćdziesięciu lekcjach dla początkujących zamierza przedstawić najbardziej potrzebny w praktyce dnia codziennego zasób słów, zwrotów, wyrażeń a zarazem wprowadzić w realia Warszawy, i te obecne (geografia, kultura, oświata, nauka, sport, komunikacja, odpoczynek), jak również historyczne, o których wiedza pozwoli łatwiej i głębiej asymilować się cudzoziemcom przewidującym dłuższy pobyt w naszym mieście. (wkrótce)