Materiały edukacyjne – historia, kultura, cywilizacja

1. Datowniki

Innym materiałem pomocniczym w nauce języka polskiego, który powstał w Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW, jest „Datownik Warszawski” opracowany przez Teresę Jędrzejewską. Krótkie a czasem nieco dłuższe noty pozwolą prowadzącemu zajęcia z cudzoziemcami zapoznać słuchaczy z podstawowymi faktami z dziejów miasta, a także wprowadzić do poznawanej leksyki terminy historyczne, architektoniczne, z zakresu sztuki, literatury, teatru, oświaty, organizacji miasta, jego dawnych i współczesnych problemów. Zamieszczamy niżej, przykładowo, informację o roku 1595 (całość wkrótce).

Zobacz dostępne datowniki…

2. Ćwiczenia: Z językiem polskim przez Warszawę

Ćwiczenia Z językiem polskim przez Warszawę zostały stworzone przede wszystkim z myślą o cudzoziemcach, którzy chcą połączyć przyjemne z pożytecznym: ucząc się języka, odkrywać uroki miasta. Nie oznacza to, że polski użytkownik nie odnajdzie w nich czegoś dla siebie. Rozwiązując zadania przenosi się do warszawskiego świata; poza językiem odkrywa jego kulturę i historię. Wszystkie opisy dotyczą miejsc wartych szczególnego zaznaczenia na planie stolicy. Wykonując kolejne ćwiczenia ma, dzięki przygotowanym zadaniom z rozumienia tekstu pisanego lub słuchanego szansę zweryfikowania zdobytej wiedzy. Oprócz zadań typowo leksykalnych może też zmierzyć się z polską gramatyką, której reguły nie zawsze są oczywiste… Ma też okazję poznać poprawną wymowę i rozwiązać zadania fonetyczne. Ćwiczenia są punktowane, dlatego można je potraktować jako rodzaj testu czy po prostu gry. Wynik nie jest tu najważniejszy i zawsze można go poprawić, co zachęca do ponownego zmierzenia się z zadaniami. Jestem przekonana, że takie połączenie nauki z zabawą daje wymierne efekty dydaktyczne.

Zobacz dostępne ćwiczenia…

3. Legendy warszawskie

(wersja audio) Stanowią pomoc dydaktyczną w nauce języka polskiego, a jednocześnie wprowadzają Słuchacza w świat warszawskich mitów, opowieści i legend, historii i topografii Warszawy. Zestaw ten będzie stale powiększany.

Poznaj legendy…

4. Gry językowe

Będące w trakcie przygotowania gry i zabawy językowe stanowić będą atrakcyjny zbiór zadań aktywizujących i pomocnych w nauce języka polskiego jako obcego. Tworzyć będą: gry planszowe, quizy, ćwiczenia z lukami, rozsypanki, krzyżówki.

5. Gry miejskie

Przygotowywane autorskie scenariusze warszawskich gier miejskich wiążą element gry z wiedzą na temat historii, kultury i topografii Warszawy oraz warszawskiego nazewnictwa.

6. Test poziomujący z języka polskiego

Będący w trakcie przygotowania autorski test poziomujący (placement test) pozwoli określić Zainteresowanym ich poziom znajomości języka polskiego jako obcego.