Aplikacja mobilna „GRAJ W POLSKI”

Warszawska aplikacja mobilna „Graj w polski” stanowi element większego warszawskiego projektu edukacyjnego prowadzonego przez Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsza w Polsce aplikacja, która łączy kompetencje edukacyjne, glottodydaktyczne, historyczno-kulturowe oraz przewodnickie wykorzystując jednocześnie narzędzia gamifikacji (gry). Nauka języka ściśle powiązana z wędrówką po ulicach Warszawy przeradza się w atrakcyjną zabawę, zdobywanie punktów i nagród. Poznawanie języka polskiego, pokonywanie kolejnych progów trudności językowych wiąże się bezpośrednio z poznawaniem Warszawy, jej symboli, zabytków historycznych. Poznawanie Warszawy to jednocześnie poznawanie historii i kultury Polski.

Aplikacja działa w trybie stacjonarnym i miejskim. Zaplanowane zostały dwie wersje jej wykorzystania: glottodydaktyczno-turystyczna (poznawanie języka i poznawanie Warszawy) oraz historyczno-turystyczna (przewodnicka – w trakcie rozbudowy: wędrówka po miejscach historii, kultury i gastronomii).

Opracowanie merytoryczne koncepcji ćwiczeń językowych i koordynacja nagrań Dorota Paszyńska.
Opracowanie historyczno-kulturowe Elżbieta Wichrowska.